Ý tưởng viết bài và từ vựng để đạt band 7: Topic Education – IELTS Writing Task 2Ý tưởng viết bài và từ vựng để đạt band 7: Topic Education – IELTS Writing Task 2

Topic Education từ lâu đã là một chủ đề rất được yêu thích trong các bài thi IELTS Writing Part 2, vì chủ đề này rất gần gũi và dễ khai thác ở nhiều khía cạnh. Vì vậy, để giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi IELTS, Excel English xin giới thiệu đến bạn đề thi mẫu, hướng dẫn cách làm bài topic Education, cũng như những từ vựng thuộc chủ đề này với câu hỏi Writing Part 2:

Some experts believe that it is better for children to learn a foreign language at primary school rather than secondary school. Do you agree or disagree?

Các chuyên gia tin rằng trẻ em nên học ngoại ngữ ở tiểu học hơn là ở trung học. Bạn có đồng ý với ý kiến trên không?

Xem đầy đủ bài viết tại:

Nguồn: https://pcatt.net

Xem thêm bài viết khác: https://pcatt.net/du-hoc/