Sóng hài trong hệ thống điện là gì và cách xử lýNhiễu sóng hài trong hệ thống điện ngày càng sinh ra nhiều hậu quả trong vấn đề chất lượng điện năng. Các bạn xem thêm các bài dưới:

Triệt sóng hài cho hệ thống điện đạt sóng hài dòng điện dưới 12% theo quy định của điện lực. Quá trình xử lý sóng hài tuân thủ theo các bước sau đây:

I. Khảo sát đo đạc để đánh giá mức độ nhiểu sóng hài, nguồn gốc phát sinh sóng hài, khảo sát bậc của sóng hài.

II. Lập giải pháp lọc và khử sóng hài sử dụng bộ lọc thụ động và bộ lọc tích cực. Nguyên tắc là bạn ngăn được sóng hài vào hệ thống càng nhiều càng tốt vì sẽ giảm được tác hại của sóng hài với chính hệ thống của bạn.

III. Thử nghiệm và đánh giá các phương án.

IV. Thi công thực tế

Nguồn: https://pcatt.net

Xem thêm bài viết khác: https://pcatt.net/giai-tri/