Shine like a superstar (开场秒下) Remix – Nhạc gây nghiện tik tokNhạc Tik Tok Trung Quốc – Douyin | Shine like a superstar Remix – Nhạc hot Tik Tok
-Doyou TV – Kênh cung cấp nhạc thịnh hành trên Tik Tok Trung Quốc (Douyin)
-Đăng ký kênh👉:
-Xem nhiều hơn👉:
-“Tik Tok” còn được gọi là Douyin, là ứng dụng di động cho phép người dùng quay và xem các video ngắn với nhiều hiệu ứng, âm thanh, hình ảnh độc đáo.
-Thông tin về bài hát:
-Lời bài hát-歌词-Lyrics:
To find out who you really are
找出你真正是谁
superstar ~
超级明星~
superstar ~
超级明星~
superstar ~
超级明星~
superstar ~
超级明星~
superstar ~
超级明星~
superstar ~
超级明星~
Rock
岩石
I like you when you pop
我喜欢你的音乐
This freaking beat so hot
这该死的打这么热
So baby don’t cha
所以宝贝不要茶
Stop
停止
Give me super shock
给我超级震撼
Blow me off the block
打击我了块
Make me wanna
让我想
Baby this is your moment
宝贝,这是你的时刻
Here in this spotlight
在这个聚光灯
Shine like a superstar
一个超级明星一样闪耀
Baby this is your moment
宝贝,这是你的时刻
Now this is your time
这是你的时间
To find out who you really are
找出你真正是谁
really are ~
你是~
really are ~
你是~
really are ~
你是~
really are ~
你是~
really are ~
你是~
really are ~
你是~
Baby this is your moment
宝贝,这是你的时刻
Here in this spotlight
在这个聚光灯
Shine like a superstar
一个超级明星一样闪耀
Shine like a superstar
一个超级明星一样闪耀
Shine like a superstar
一个超级明星一样闪耀
Baby this is your moment
宝贝,这是你的时刻
Now this is your time
这是你的时间
To find out who you really are
找出你真正是谁
superstar~
超级明星~
superstar~
超级明星~
superstar~
超级明星~
superstar~
超级明星~
superstar~
超级明星~
superstar~
超级明星~
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~
superstar~
超级明星~
superstar~
超级明星~
superstar~
超级明星~
superstar~
超级明星~
superstar~
超级明星~
superstar~
超级明星~
Baby this is your moment
宝贝,这是你的时刻
Now this is your time
这是你的时间
To find out who you really are
找出你真正是谁
I like the way you find this moving me
我喜欢你找到这个移动我的方式
Here sex
这里的性
So right i can’t hardly wait to see
所以我等不及看到
What’s next
下一步呢。

#doyoutv

Nguồn: https://pcatt.net

Xem thêm bài viết khác: https://pcatt.net/am-nhac/