Sách Nói Có Chữ : Thọ Khang Bảo Giám – Phần 6NỘI DUNG PHẦN 6
-00:01 LẬP THỆ- Phát Thệ Trì Giới
-7:56 Lời Thệ Nguyện
-12:12 GIỚI KỲ -Những ngày nên kiêng kỵ hành dâm hòng bảo vệ thân mạng
-1:07:11 CẦU TỰ – Nghĩa lý chánh yếu để giữ gìn thân thể, đông con cháu
-1:18:53 Vương Liên Hàng nói:
-1:21:09 PHỤ LỤC – Bài văn đả phá tà thuyết tự do kết hôn
-1:35:09 Ghi chép những chuyện linh nghiệm của bộ Bất Khả Lục
HẾT: HOAN NGHÊNH PHỔ BIẾN-CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG
————————————
THỌ KHANG BẢO GIÁM
“Hãy nên lấy Thọ Khang Bảo Giám làm sách giữ gìn tánh mạng cho con em đã hiểu chuyện đời. Chẳng những thanh niên phải nên xem, ngay cả người già cũng nên đọc. Muốn con em được trường thọ phải hoàn toàn cậy vào người cao tuổi thường nói đến chuyện họa – phước.” Ấn Quang Ðại Sư (1862-1940)
———————–
Nếu các bạn có đầu sách gì về Phật giáo hay và ý nghĩa thì bình luận để mình làm video cùng chia sẻ để nhiều người được lợi lạc nhé. Nam Mô A Di Đà Phật.

CÁC KINH SÁCH PHẬT GIÁO:

👉 Fanpage TKBGcfs:
👉 Confess tại địa chỉ sau:
💡 Nhóm Bảo Thân Tiết Dục:
🌐 Website:
🉑 Thông tin tư vấn: m.me/thokhangbaogiam

Thân này cha mẹ truyền cho
Tinh-hoa cơ thể khéo lo thịnh cường
Quý thay tinh-tủy máu-xương
Chớ nên dụng nó vào đường tà gian

Thường xem sách Thọ Khang Bảo Giám thì chẳng đến nỗi phạm “tà dâm” và “thủ dâm” v.v… tự hại cuộc đời, tự hao phước thọ, chẳng bị tàn phế và chết chóc. Tải sách tại địa chỉ sau: Một số sách Phổ Thông Giới Sắc khác cần nên xem:

0. Giáo Dục Gia Đình:
1. Thiếu Niên Bảo Thân:
2. Chết Ở Tuổi 17:
3. Bảo Thân Tiết Dục:
4. Khuyên Người Bỏ Sự Tham Dục:
5. Nhận Thức Lại Thủ Dâm:

Nguồn: https://pcatt.net

Xem thêm bài viết khác: https://pcatt.net/giao-duc/