Phật Dạy Về Hiếu Hạnh – Phần 1 – Làm Sao Để Báo Đền Ân Đức Cha Mẹ – Rất HayPhật Dạy Về Hiếu Hạnh – Phần 1 – Hướng Về Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu :

Trong kinh Phật có nói rằng: “Thiên kinh vạn quyển, hiếu nghĩa vi tiên”, dù tu đạo
nào, dù có học hay không học, hiếu là gốc, hiếu là trên trước, hiếu là tất cả. Là con người
thì phải tròn đạo hiếu, phải nhớ ân nghĩa và đền trả những ân nghĩa ấy. Trong tất cả các
ân nghĩa, có thể nói lớn lao nhất là ân nghĩa cha mẹ.
Trong kinh có câu: “Phụ hề sinh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu, sinh ngã cù
lao, dục báo thâm ân, hạo thiên võng cực”, nghĩa là: “Cha sinh ta, mẹ nuôi ta, ôi thôi cha
mẹ sinh ta cực nhọc, muốn đền đáp ân đức của cha mẹ như với lên trời chẳng cùng”.
Công ơn của cha mẹ thật cao dày, chúng ta muốn đền trả, không thể nào đền trả cho hết
được. Rõ ràng mỗi chúng ta từ lúc sinh ra cho tới lớn lên, nên danh nên phận trong xã hội,
nếu không có cha mẹ nuôi dưỡng, lo lắng, chuẩn bị cho cuộc đời của chúng ta thì làm sao
có được ngày hôm nay, làm sao có thể thành tựu được những gì quí báu trong đời. Có
những người lâm vào hoàn cảnh bất hạnh không được sự chăm sóc, nuôi nấng của cha mẹ.
Những người này thường ôm lòng oán hận đối với xã hội, đối với mọi người. Do đó gia
giáo là điều hết sức quan trọng. Đây chính là phần trách nhiệm nặng nề của cha mẹ đối
với chúng ta.

Hãy like và đăng ký để pháp âm được luân chuyển ( thỉnh chuyển pháp luan ) công đức vô lượng.

Nguồn: https://pcatt.net

Xem thêm bài viết khác: https://pcatt.net/giao-duc/