Mạng máy tính – Cách xác định subnet mask Giải đề mạng máy tính Phần 1Mạng máy tính – Cách xác định subnet mask Giải đề Phần 1

Học lập trình C++ cơ bản
Kiến trúc máy tính bài tập:
Cơ sở dữ liệu:
fanpage :
Blog của tôi:
facebook cá nhân:

1) Xác định cái Subnet mask
2) Liệt kê ID của các Subnet mới
3) Cho biết IP address range của các HostID trong mỗi Subnet

Nguồn bài viết:
Link gốc:

Nguồn: https://pcatt.net

Xem thêm bài viết khác: https://pcatt.net/am-thuc/