IELTS WRITING cấp tốc: 30 ý tưởng và các keywords để viết essay– IELTS WRITING cấp tốc tutoring- Brainstorm các chủ đề lớn giúp các bạn dễ dàng kết nối các chủ đề, chuẩn bị những ý tưởng cơ bản để cấp tốc đi thi. Không gợi ý trong quá trình học IELTS, chỉ vẫn dụng cho những bạn sắp thi mà không có lựa chọn nào khác.
– Dưới đây là bộ từ vựng KEYWORD trong bài giảng:
Globalization
Integrate
Link
Connect
Overlap
Assimilate
Meet- encounter
Invest money in
Tariff
Custom barrier- pulled down
Trading freedom
Economic crisis
National borderline
Eliminate
Technology
Transportation
Advantages/ disadvantages
Federal income
Less bias= more open-minded
Mutual understanding
Less conservative
Cultural diversity
Isolated/ isolation
Interact
Integration/ assimilation
Natural resources
Fossil fuels/ deforestation
Consume fossil fuels
Agriculture (modern/ organic), intensive farming
Industrial waste/ domestic waste

Nguồn: https://pcatt.net

Xem thêm bài viết khác: https://pcatt.net/du-hoc/