IELTS Listening Cho Người Mới Bắt Đầu | Diệu Linh



Các thông tin cần thiết:
Sách ➭ (các bạn có thể nhập mã dieulinh để được giảm 20%)
Website ➭


Series IELTS Marathon
Ep1: 5 phút thay đổi phương pháp học ➭
Ep2: IELTS Listening cho người mới ➭
Ep3: IELTS Reading cho người mới ➭
Ep4: IELTS Writing cho người mới ➭ coming soon
Ep5: IELTS Speaking cho người mới ➭ coming soon
Ep6: IELTS Q&A ➭ coming soon

Các video khác về tiếng Anh:
1. Dốt Tiếng Anh Có Đi Du Học Được Không:
2. Mất Bao Tiền Để Có IELTS 7.0:
3. Tự Học IELTS 7.0 Có Khả Thi:
4. Du Học Không Cần Tiếng Anh:

video ➭ IELTS Listening Cho Người Mới Bắt Đầu | Diệu Linh
music ➭ Henyao
photo ➭ Greg Rakozy


instagram ➭ @dieulinh_asr
facebook ➭ @dieulinh2208 @dieulinhxinchao
email ➭ linhnguyendieu.vn@gmail.com

F A C T 🔎
Name ➭ Diệu Linh
Age ➭ 20s (forever)
House ➭ Leo X Gryffindor
Location ➭ Hanoi X Saigon X Toronto
Education ➭ Public Relation X Lifestyle Media
Experience ➭ Marketing X Communication X Content Creator


I N F O 🔎
Tài liệu về du học, study plan ➭
Website Giáo Dục của chính phủ Canada ➭ EduCanada.vn


Thanks for watching and good luck ✨

Nguồn: https://pcatt.net

Xem thêm bài viết khác: https://pcatt.net/du-hoc/