Đôi chân trần karaoke beat chuẩn Ya SuyĐôi Chân Trần
Sáng tác: Y Phôn K’Sơr
Ca sỹ: Ya Suy

Tôi muốn quên đi..
tháng với ngày
Cha đi lượm quả ngọt rừng
Cho con đỡ đói qua đêm
Tôi muốn quên đi..
đôi chân trần.
Cha đi lượm từng hạt thóc
Cho con một bữa cơm chiều
Ôi.. ngày tháng
đôi vai gầy
run run tựa vào hàng cây.
Ôi.. thời gian
hãy quên đi
Đôi chân cồng kềnh
cha đi giữa rừng hoang vu
Lưng cha đi đội nắng gầy
Ôi tóc bạc tựa trăng soi
Cả cuộc đời và cả một đời
Đôi chân trần
Tôi muốn quên đi..
tháng với ngày
Cha đi lượm quả ngọt rừng
Cho con đỡ đói qua đêm
Tôi muốn quên đi..
đôi chân trần.
Cha đi lượm từng hạt thóc
Cho con một bữa cơm chiều
Ôi.. ngày tháng
đôi vai gầy
run run tựa vào hàng cây.
Ôi.. thời gian
hãy quên đi
Đôi chân cồng kềnh
cha đi giữa rừng hoang vu
Lưng cha đi đội nắng gầy
Ôi tóc bạc tựa trăng soi
Cả cuộc đời và cả một đời
Đôi chân trần
Ôi.. ngày tháng
đôi vai gầy
run run tựa vào hàng cây.
Ôi.. thời gian
hãy quên đi
Đôi chân cồng kềnh
cha đi giữa rừng hoang vu.
Lưng cha đi đội nắng gầy
Ôi tóc bạc tựa trăng soi
Cả cuộc đời và cả một đời
Đôi chân trần.!.

Nguồn: https://pcatt.net

Xem thêm bài viết khác: https://pcatt.net/am-nhac/