Bố là tất cả | Nhạc thiếu nhiBố là tàu lửa, bố là xe hơi.
Bố là con ngựa em cưỡi, em chơi.
Bố là thuyền nan cho em vượt sóng.
Bố là sông rộng cho thuyền em bơi.
Bố, bố là bờ đê cho em nằm ngủ.
Bố, bố là phi thuyền cho em bay vào không gian.
Bố, bố là bờ đê cho em nằm ngủ.
Bố, bố là phi thuyền cho em bay vào không gian.

Bố là tàu lửa, bố là xe hơi.
Bố là con ngựa em cưỡi, em chơi.
Bố là thuyền nan cho em vượt sóng.
Bố là sông rộng cho thuyền em bơi.
Bố, bố là bờ đê cho em nằm ngủ.
Bố, bố là phi thuyền cho em bay vào không gian.
Bố, bố là bờ đê cho em nằm ngủ.
Bố, bố là phi thuyền cho em bay vào không gian.

Bố, bố là tất cả.
Bố ơi, bố ơi, bố là tất cả.
Bố là tất cả, bố ơi bố ơi.
Nhưng lúc bố mệt, bố là bố thôi !

Nguồn: https://pcatt.net

Xem thêm bài viết khác: https://pcatt.net/giai-tri/