Bác sỹ Đông y chia sẻ vì sao nên kiêng dâmNam mô Diệt Dâm Dục Trừ Phiền Não Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát.
(Ngài Huệ Khả hàng phục ma tâm dâm dục phim Tổ Sư Đạt Ma)

Confess tại địa chỉ sau:

Link bài confess: ➡ Nghe trên Youtube: 🔔 Tham gia đóng góp voice thu âm, xin quý bạn inbox Page ➡ FB: Giọng đọc: Thọ Khang Bảo Giám CFS Voice (SA) Facebook Thọ Khang Bảo Giám Confessions: 👉 Confess tại địa chỉ sau: 💡 Nhóm Bảo Thân Tiết Dục: 🌐 Website: 🉑 Thông tin tư vấn: m.me/thokhangbaogiam
Thân này cha mẹ truyền cho
Tinh-hoa cơ thể khéo lo thịnh cường
Quý thay tinh-tủy máu-xương
Chớ nên dụng nó vào đường tà gian

Thường xem sách Thọ Khang Bảo Giám thì chẳng đến nỗi phạm “tà dâm” và “thủ dâm” v.v… tự hại cuộc đời, tự hao phước thọ, chẳng bị tàn phế và chết chóc. Tải sách tại địa chỉ sau: Một số sách Phổ Thông Giới Sắc khác cần nên xem: 0. Giáo Dục Gia Đình: 1. Thiếu Niên Bảo Thân: 2. Chết Ở Tuổi 17: 3. Bảo Thân Tiết Dục: 4. Khuyên Người Bỏ Sự Tham Dục: 5. Nhận Thức Lại Thủ Dâm:

Nguồn: https://pcatt.net

Xem thêm bài viết khác: https://pcatt.net/giao-duc/